Mesaj de salut

Stimați concetățeni , colegi și vizitatori,sunt  încântat să vă urez bun venit pe pagina noastră web !

Filiala din Chișinău a Institutului internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor-membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI) și-a început activitatea în Republica Moldova pe data de 2 decembrie 2012. Crearea acesteia a fost posibilă în baza Acordul între Adunarea Interparlamentară a statelor-memebre CSI și Parlamentul Republicii Moldova privind înființarea Filialei din Chișinău a IIMDD AIP CSI, din 16 mai 2011, întru sporirea schimbului de informații și identificarea celor mai bune practici în domeniul monitorizării democrației precum și respectării drepturilor alegătorilor.

Pentru a atinge obiectivele enunțate mai sus, Filiala din Chișinău  oferă activtăți analitice, metodice și educațional-consultative, participă activ la monitorizarea alegerilor atât  în Republica  Moldova cât și în spațiul statelor – membre ale AIP  CSI.

Pagina web a Filialei din Chișinău a IIMDD AIP CSI este instrumentul informaţional prin intermediul căruia dorim să prezentăm activitatea noastră ca instituție, în ceea ce ține de monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor-membre ale Adunării Interparlamentare CSI. De asemenea vom reflecta evenimentele și acțiunile organizate de Filiala din Chișinău. Tototdată, aici puteţi găsi informaţii practice privind monitorizarea procesului electoral în Republica Moldova și în statele-membre ale CSI. Vă dorim navigare plăcută, și sperăm că informațiile plasate vă vor satisface interesul față de instituția noastră.

De asemenea, aș dori să mulțumesc tuturor partenerilor noștri care ne-au sprijinit în crearea Filialei din Chișinău, care ne oferă încrederea și sprijinul necesar pentru dezvoltarea activității. Vă doresc cât mai multe succese în activitatea dumneavoastră, prosperitate și bunăstare.

3

Cu respect,

Eugeniu ȘTIRBU

Director al Filialei din Chişinău

a IIMDD AIP CSI

Filiala din Chișinău a Institutului internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarizmului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor - membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI) © 2014