Regulamentul cu privire la desfăşurare concursului printre mass-media

APROBAT

Secretarul General al Consiliului

AIP CSI- Şeful Secretariatului

Consiliului AIP CSI

_______________A. Sergeev

«__»___________2014

APROBAT

Șeful delegației Parlamentului Republicii Moldova  la AIP CSI, Președintele Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport  și mass-media a Republicii Moldova

______________C. Lucinschi

«__»__________2014

 

REGULAMENTUL

cu privire la desfășurarea concursului republican privind reflectarea activităţii Parlamentului şi delegaţiei parlamentare a Republicii Molodova la lucrările  Adunării  Interparlamentare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente

 

Sankt- Petersburg – Chișinău

2014

 1. 1.      ORGANIZATORII ȘI PARTENERII

 

1.1.Organizatorii concursului:

–        Secretariatul Consiliului Adunării Interparlamentare a CSI;

–         Comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a RM;

–        Parteneri informaționali: mijloacele de informare publică de stat și private.

1.2. Responsabil pentru pregătirea și desfășurarea tuturor etapelor ale concursului este comitetul de organizare.

1.3. Comitetul de organizare se formează din reprezentanții Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a RM, conducerii Institutului Internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor – membre ale AIP CSI, Filialei din Chișinău a institutului Internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor – membre ale AIP CSI (Filiala din Chișinău  a IIMDD AIP CSI) .

 

2. SCOPUL CONCURSULUI


2.1 Implicarea reprezentanților mass-media din Republica Moldova în promovarea și clarificarea ideilor parlamentarismului, reflectării profesionale și obiective a activității Asambleei Interparlamentare CSI, activității delegației  parlamentare a RM la AIP CSI și Parlamentului Republicii Moldova .
2.2. Activizarea reflectării în mass-media a subiectelor legate de implementarea funcțiilor de baza a Parlamentului: reprezentativitate, legislație și control și de inițiativa a Asambleei Interparlamentare CSI și a delegației parlamentare la AIP CSI.

3. PARTICIPANȚII LA CONCURS

3.1. Participanți la concurs pot fi autorii articolelor/știrilor în mass-media de nivel republican, raional și orășenești, indiferent de forma lor organizatorico juridică, TV și Radio, autorii din agențiile de știri, jurnaliști permanenți  sau temporar angajați, analiști și experți indiferent de vîrstă și experiență în domeniu.

3.2. Concursul are următoarele nominalizări: ”Mass-media scrisă”, ”Televiziune”, ”Radio” și ”Mass-media electronică”.

3.3. Fiecare participant trebuie să transmită o Cerere, în care se va specifica denumirea mass-media în care activează sau pe care o reprezintă, numele, prenumele și patronimicul autorului, adresa de e-mail, sau poștale, numărul de telefon de contact (Anexa № 1).

3.4. Cererile de participare la concurs vor fi acceptate în format electronic pe adresa iv_alina987@mail.ru  pînă  pe  data de 20 martie 2014 pănă  la orele 16:00.

 

    4. CERINȚELE FAȚĂ DE LUCRĂRI

4.1. Articolele de ziar, emisiunile la radio sau televiziune, publicațiile pe portalurile electronice, trebuie să fie publicate în perioada 10 martie 2014 – 30 iunie 2014.

4.2. Lucrările trebuie să fie în concordanță cu obiectivele concursului.

4.3. Lucrările vor fi acceptate din partea:

 • autorilor de ediții periodice – cel puțin șase publicații tematice;
 • jurnaliștilor de radio – cel puțin șase programe , sau știri ;
 • jurnaliștilor de televiziune – cel puțin șase spoturi , sau programe ;
 • autorilor agențiilor de presă – cel puțin șase publicații tematice;

4.4. Programele televizate trebuie să fie prezentate pe DVD;

Radio – pe suport de CD, cu indicarea numelui programului, autorului, datei și orei, și a unui scurt rezumat;

Articole publicate în presa scrisă – publicația originală sau copiei certificate de către redactie;

Articole din mass-media online – articolele imprimate de pe banda de știri a agenției, cu antetul redacției, indicînd autorul, data și ora publicării.

Aceiași lucrare nu poate fi prezentată în mai multe categorii ale concursului.

5. TOTALIZAREA REZULATELOR CONCURSULUI

 

5.1. Lucrările trebuie să fie prezentate personal  la  Filiala din Chișinău al IIMDD AIP CSI, fiind semnate “Concursului republican privind reflectarea participării Parlamentului Republicii Moldova la lucrările Adunării Interparlamentare ale statelor – membre ale CSI”, pe adresa Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Zimbrului, nr. 10, et. 3, Of. 11. Materialele se prezintă împreună cu formularul prezentării materialelor la concurs (Anexa № 2). Termenul limită pentru prezentare  este 30 iunie 2014, orele 15:00.

5.2. Pentru evaluarea rezultatelor concursului va fi creată o comisie independentă. (Anexa № 3).

5.3. Comisia va aprecia rezultatele lucrărilor în baza sistemului de evaluare de 10 puncte  , și în conformitate cu următoarele criterii:

 • Actualitatea și relevanța temelor;
 • Originalitatea și modul de abordare a subiectului;
 • Echidistanța și imparțialitatea autorului.

5.4. Concursul este format din două etape. În cadrul primei etape vor fi analizate lucrările și documentele  conform cerințelor  prevăzute în punctul 3 al reuglamentului.

Participanții care au transmis lucrări și au îndeplinit cerințele primei etape a concursului, vor avea oportunitatea de a participa la cea de-a doua etapă.

La a doua etapă va fi studiat conținutul lucrărilor prezentate de participanți, și vor fi evaluate în conformitate de punctul 4.4 al acestei prevederi. Ca rezultat al analizei lucrărilor, fiecare participant va primi numărul relevant de puncte.

Concurentul care va primi cel mai mare punctaj, va primi premiul I. Respectiv, locurile 2 și 3 vor fi acordate persoanelor în conformitate cu numărul de puncte acumulate.

5.5. În cazul în care doi sau mai mulți participanți vor primi un număr egal de puncte, va urma evaluarea activității concurenților.

În cazul în care, evaluarea activității concurenților va evidenția doi sau mai mulți concurenți cu același punctaj, votul președintelui comisiei va fi decisiv.

5.6. Decizia Comisiei cu privire la rezultatele concursului vor fi publicate pe site-ul oficial al AIP CSI (www.iacis.ru),  al Parlamentului Republicii Moldova (www.parlamentul.md) și al filialei din Chișinău al IIMDD AIP CSI (www.iimdd.md)

5.7. Ceremonie de anunţare a rezultatelor concursului   va avea loc în luna septembrie 2014. Data urmează să fie anunţată.

5.8. Cîștigătorilor ( locurile  1,2 și 3 în fiecare nominalizare) li se vor acorda certificate  și premii.

6. ALTE CONDIȚII ALE CONCURSULUI

 

6.1. Organizatorii nu sunt responsabili pentru:

6.1.1. Nerecepționarea informațiilor legate de concurs, sau recepționarea întîrziată a acestora, din motive ce implică deciziile participanților și/sau serviciilor de comunicare, precum și alte motive ce nu sunt cauzate de organizatori;

6.1.2. Nerespectarea termenilor și a obligațiilor de către participanți, în conformitate cu actuala prevedere;

6.1.3. Corectitudinea și viabilitatea datelor personale, datelor de contact și altor informații pe care concurenții le indică în cererea de participare, inclusiv datele de înregistrare, care duc la imposibilitatea contactării persoanei de către organizatori;

6.1.4 Pentru amînarea și transferarea termenilor concursului, precum și alte schimbări ce pot interveni, fiind cauzate de o forță majoră.

6.2. Înscrierea la concurs presupune că participantul confirmă faptul că conștientizează în totalitate și este de acord cu prevederile concursului, dar de asemenea confirmă acordul său privind:

6.2.1 Publicarea numelui participanților în informațiile despre concurs, inclusiv de către părți terțe;

6.2.2. Soluționarea desinestătătoare a litigiilor și asumarea responsabilității, în cazul oricăror reclamații din partea persoanelor terțe către organizatori, privind încălcarea drepturilor persoanelor.

Anexa 1

 

Cerere pentru participare la Concursul republican privind reflectarea activităţii Parlamentului şi delegaţiei parlamentare a Republicii Moldova la lucrările Adunării Interparlamentare a statelor-membre ale CSI  

 

NUMELE

PRENUMELE

PATRONIMIC

E-MAIL

TELEFON

NOMINALIZAREA

 • Mass-media scrisă
 • Televiziune
 • Radio
 • Mass-media electronică

DENUMIREA FUNCȚIEI ȘI MASS-MEDIA PE CARE O REPREZINTĂ PARTICIPANTUL

 

«____» ___________ 2014

SEMNĂTURA________________________

Anexa 2

Formularul

Prezentării materialelor la Concursul republican privind reflectarea activităţii Parlamentului şi delegaţiei parlamentare a Republicii Moldova la lucrările Adunării Interparlamentare a statelor-membre ale CSI  

 

 1. Datele privind autorul

________________________________________________________

Numele, prenumele, patronimic

 1. Nominalizarea

________________________________________________________

Mass-media scrisă, Televiziune, Radio sau Mass-media electronică

 1. Informațiile privind lucrarea depusă

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Denumirea Mass-media în cadrul căreia a fost publicată lucrarea

 1. Denumirea lucrării

______________________________________________________
______________________________________________________

Data publicării / intrarea în emisie

______________________________________________________

______________________________________________________

«____» ___________ 2014

SEMNĂTURA________________________

Anexa № 3

Componența comisiei de concurs privind reflectarea activităţii Parlamentului şi delegaţiei parlamentare a Republicii Moldova la lucrările Adunării Interparlamentare a statelor-membre ale CSI     

 

 1. Lucinschi Chiril – Șeful delegației Parlamentului Republicii Moldova la AIP CSI, Președintele Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media – președintele comisiei
 2. Lipciu Ion – Secretarul General adjunct al Consiliului AIP CSI – reprezentantul Parlamentului Republicii Moldova – vice- președintele comisiei
 3. Karavaev Sergey- director adjunct al IIMDD AIP CSI de sucursală- vice- președintele comisiei
 4. Ivanova  Alina – consultant al Filialei din Chișinău a IIMDD AIP CSI- secretarul comisiei

Membrii comisiei:

 1. Boțan Igor – director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT
 2. Barbăneagră Vsevolod- director general al Institutului Muncii
 3. Dumbrăveanu Andrei-  șef departamentului radio și televiziune a facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova
 4. Cravcenco Lilia- reporter special la Asociația Presei Independente
 5. Cușnir Valeriu-  director al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM
 6. Malinina Svetlana – șef serviciului de presă AIP CSI
 7.  Pocaznoi Marian- președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului
 8. Știrbu Eugeniu – Directorul Filialei din Chișinău a IIMDD AIP CSI
 9.  Ursu Svetlana- șef direcției comunicare și relații publice Parlamentul RM

 

 

Updated: 22.01.2015 — 14:21
Filiala din Chișinău a Institutului internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarizmului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor - membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI) © 2014