Publicări

Lucrarea științifică a câștigătorului concursului printre tinerii din RM Alexandra Dunder

CREAREA CURSULUI ELECTRONIC „OBSERVATORUL CSI” Autor: DUNDER Alexandra, licențiat în ştiinţe politice, Universitatea de Stat din Moldova Obiectivele cursului electronic: • susţinerea statelor-participante CSI în pregătirea observatorilor potenţiali ai alegerilor; • perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a observatorilor monitorizării alegerilor; • explicaţia metodologiei monitorizării alegerilor de către Institutul Internaţional de Monitorizare a Dezvoltării Democraţiei, parlamentarismului […]

Filiala din Chișinău a Institutului internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarizmului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor - membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI) © 2014