Comunicat de presa: CEC a respins propunerea de efectuare a referendumului republican constituțional și a anulat înregistrarea grupului de inițiativă

Publicat: 30.03.2016
Chişinău, CEC – În cadrul şedinţei de astăzi, 30 martie curent, Comisia Electorală Centrală (CEC) a totalizat rezultatele verificării listelor de subscripție prezentate de grupul de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican constituțional.
În conformitate cu prevederile art. 141 alin. (1) lit. a) din Constituția Republicii Moldova și art.144 alin. (1) lit. a) din Codul electoral, pentru inițierea referendumului republican constituțional, grupul de inițiativă urma să prezinte cel puțin 360 mii de semnături valabile pentru fiecare întrebare propusă, care să provină din cel puțin 18 unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, iar în fiecare din ele trebuie să fie înregistrate cel puțin 20 de mii de semnături în sprijinul acestei inițiative.
În urma verificării cantitative a listelor de subscripție, CEC a stabilit că din cele 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pe teritoriul cărora au fost colectate semnăturile susținătorilor pentru cele 4 întrebări preconizate a fi supuse referendumului republican constituțional, doar listele cu semnături acumulate în 3 din unități (municipiile Chișinău și Bălți, raionul Orhei) întrunesc cerințele de validitate în condițiile Constituției Republicii Moldova.
În acest context, Comisia Electorală Centrală a respins propunerea de efectuare a referendumului republican constituțional și a anulat înregistrarea grupului de inițiativă.

http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=14620&l=ro

Updated: 19.01.2017 — 16:06
Filiala din Chișinău a Institutului internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarizmului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor - membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI) © 2014