Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv pe marginea inițiativei de modificare a Constituției

Curtea Constituţională a dat aviz pozitiv pe marginea iniţiativei de modificare a Constituţiei privind alegerea preşedintelui de către popor prin vot direct, dar şi cu referire la numărul deputaţilor în Parlament. Proiectul poate fi supus referendumului după 6 luni de la data de astăzi (10/11/15).

Inițiativele au fost depuse de către Platforma Civică Demnitate și Adevăr, care intenționează să schimbe procedura de alegere a președintelui, ales în prezent de Parlament dar și să micșoreze numărul de Parlamentari.

Astfel, după data de astăzi cei din Platforma DA pot înregistra un grup de colectare a semnăturilor, să colecteze minim 20 de mii de semnături din cel puțin jumătate din unitățile teritorial-administrative, iar cu acestea, să fie deja organizat un Referendum, ce nu poate avea loc mai devreme decât de 10 mai 2016.

Potrivit deciziei Curții, în cazul iniţiativei civice de revizuire a Constituţiei, termenul de 6 luni în interiorul căruia proiectul de lege constituţională nu poate fi adoptat, include perioada de după înregistrarea la Comisia Electorală Centrală a grupului de iniţiativă, colectarea semnăturilor şi verificarea listelor de subscripţie.

În esenţă, prin proiectul de lege se propune:

(1) Reducerea numărului deputaţilor în Parlament de la 101 la 71 de deputaţi.

(2) Excluderea inviolabilităţii parlamentare. Se abrogă prevederea potrivit căreia „Deputatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după ascultarea sa”.

(3) Revenirea la alegerea Preşedintelui Republicii Moldova prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Se propune înlocuirea actualei reglementări, care prevede că Preşedintele Republicii Moldova este ales de Parlament cu votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi.

(4) Revenirea la instituţia suspendării din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova de către Parlament şi demiterea acestuia prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Astfel, suspendarea Preşedintelui Republicii Moldova se va produce în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care se încalcă prevederile Constituţiei, după consultarea Curții Constituționale. Suspendarea din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova, inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și susţinută de majoritatea deputaţilor, va fi obligatoriu urmată de un referendum, prin intermediul căruia cetăţenii Republicii Moldova se vor pronunţa pe marginea demiterii Preşedintelui. Propunerea vizează înlocuirea actualei reglementări, care prevede că Preşedintele Republicii Moldova poate fi demis de către Parlament cu votul a două treimi din numărul deputaţilor aleşi.

Întrebările supuse referendumului trebuie să fie bine diferențiate, avizului Curții Constituționale.

Sursa: http://agora.md/stiri/14109/curtea-constitutionala-unda-verde-pentru-referendumul-de-modificare-a-constitutiei

Updated: 10.11.2015 — 15:53
Filiala din Chișinău a Institutului internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarizmului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor - membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI) © 2014