Filiala din Chișinău a IIMDD AIP CSI lansează concurs de angajare a doi experți pentru elaborare studiului

Titlul funcției:
Servicii de consultanță (persoană fizică) pentru elaborarea Studiului pe tema ”Rolul statului în asigurarea dreptului la vot a persoanelor cu dizabilități”

Perioada de elaborare a studiului: 26.06.2017 – 26.08.2017.
În perioada 08.06.2017- 21.06.2017 Filiala din Chișinău a IIMDD AIP CSI anunță concurs de angajare a unui expert pentru efectuarea studiului ”Rolul statului în asigurarea dreptului la vot a persoanelor cu dizabilități”
Studiu va fi axat pe:
- Analiza legislației naționale și internaționale în domeniul protecției și asigurării dreptului la vot a persoanelor cu dizabilități;
- Analiza datelor statistice cu privire la numărul persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova;
- Analiza implementării normelor de drept, cu referire la dreptul la vot a persoanelor cu dizabilități, parte a sistemului legislativ al Republicii Moldova;
- Analiza activității și acțiunilor Statului și a organizațiilor societății civile în domeniul respectării normelor internaționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități;
- Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea situației persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova,

- Cerințe tehnice pentru materialele studiului:
-Volumul studiului 50 pagini,
- Formatul paginii cu mărimea A5, mărimea caracterelor 12,
– Spațiu între rânduri 1.15.
- Materialul trebuie pregătit și predat în limba rusă și română.

- Responsabilitățile consultantului:
- Elaborarea și traducerea Studiului;
- Prezentarea studiului în cadrul Mesei Rotunde cu participarea reprezentanților autorităților centrale, organizațiilor societății civile și persoanelor cu dizabilități

Calificările consultantului:
• Experiență dovedită în elaborarea studiilor, rapoartelor de analiza în domeniul social, legislativ, juridic, economic sau alte domenii relevante;
• Experiență dovedită în domeniul drepturilor și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități;
• Abilități de comunicare excelente;
• Cunoașterea limbilor română și rusă.
Oferta pentru contractarea serviciilor de consultanță va conține:
• CV-ul consultantului care demonstrează calificările, competențele, experiența consultantului relevante domeniului dat de activitate.
• Se încurajează atașarea la dosar a 1-2 exemple ale unor servicii/produse similare realizate anterior.
• Oferta financiară (în lei MDL)

Plata pentru serviciile prestate: Plățile vor fi efectuate prin virament bancar, la finele perioadei de prestare a serviciilor, după prezentarea produsului final conform condițiilor contractului de prestare a serviciilor;

Persoanele sau organizațiile interesate vor expedia dosarele până 21 iunie 2017, ora 16:00, la adresa electronică iimdd.chisinau@gmail.com cu titlul mesajului, Servicii de consultant elaborarea Studiu.

Pentru informații suplimentare contactați: Iovu Vladimir, director adjunct, Filiala din Chișinău a IIMDD AIP CSI ; (+373) 795 59 011; iovuvladimir@gmail.com

Updated: 22.06.2017 — 17:15
Filiala din Chișinău a Institutului internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarizmului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor - membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI) © 2014