Planul de activitate a filialei din Chișinău a IIMDD AIP CSI pentru 2018

Planul de activitate a Filialei din Chișinău a IIMDD AIP CSI pentru anul 2018

1. Organizarea activității grupurilor de observatori internaționali

1.1 Organizarea și desfășurarea monitorizării alegerilor Prezidențiale din Federația Rusă (februarie-martie)

1.2. Organizarea și desfășurarea monitorizării alegerilor Prezidențiale din Republica Azerbaidjan (septembrie-octombrie)

1.3 Organizarea și desfășurarea monitorizării alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova (octombrie-noiembrie)

2. Organizarea conferințelor științifice, seminarelor și meselor rotunde

2.1. Organizarea și desfășurarea concursului de compuneri “Pentru ce să mergem la vot” pentru elevii clasei 11 din mun. Bălți (trimestru 1)

2.2. Organizarea și desfășurarea conferinței internaționale științifico- practice “Procesul electoral în condițiile globalizării” (trimestru 2)

2.3. Organizarea și desfășurarea mesei rotunde “Internet și campanie electorală” (trimestru 3)

2.4. Organizarea și desfășurarea mesei rotunde “Influența schimbărilor instituționale asupra comportamentului electoral al cetățenilor RM” (trimestru 4)

3. Activitate de cercetare științifică

3.1. Efectuarea cercetării științifice “Procesul electoral în condițiile globalizării” (trimestru 1)

3.2 Efectuarea cercetării științifice “Internet și campanie electorală” (trimestru 2)

3.3 Efectuarea cercetării științifice “Influența schimbărilor instituționale asupra comportamentului electoral al cetățenilor RM” (trimestru 3)

3.4 Efectuarea analizei de implementare în legislația Republicii Moldova legilor de model din domeniul dreptului electoral, adoptate de către AIP CSI (trimestru 1)

3.5 Efectuarea analizei modificărilor care au avut loc în 2017 în legislația electorală națională și în legislația, care reglementează activitatea partidelor politice și organizațiilor obștești (trimestru 2)

4. Participarea la grupurile de lucru pentru elaborare legilor din domeniul dezvoltării democrației și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor

4.1. Examinare proiectului de lege “Cu privire la modificare și completare legii №1381-Х111 din 21 noiembrie 1997. Codul Electoral” (trimestru 3-4)

5. Activitate de editare

5.1. Pregătirea, redactarea, traducerea în limba rusă și editarea broșurii cu materialele conferinței internaționale științifico- practice : “Procesul electoral în condițiile globalizării” (trimestru 2)

5.2. Pregătirea, redactarea, traducerea în limba rusă și editarea broșurii cu materialele cercetării științifice : “Internet și campanie electorală” (trimestru 3)

5.3. Pregătirea, redactarea, traducerea în limba rusă și editarea broșurii cu materialele cercetării științifice : “Influența schimbărilor instituționale asupra comportamentului electoral al cetățenilor RM” (trimestru 4)

5.4. Pregătirea, redactarea, traducerea în limba rusă și editarea broșurii cu materialele cercetării sociologice: “Influența schimbărilor instituționale asupra comportamentului electoral al cetățenilor RM” (trimestru 4)

5.5. Pregătirea și redactarea raportului de activitate a filialei din Chișinău a IIMDD AIP CSI pentru anul 2018 (trimestru 4)

6. Activitatea informațional analitică

6.1. Abonament la reviste de specialitate, publicații tematice (lunar)

6.2. Analiza publicațiilor periodice, compilarea informațiilor primite, pregătire raportului (trimestrial)

6.3. Analiza și generalizarea experienței Republicii Moldova în următoarele domenii:

- dezvoltarea sistemului politic;

- dezvoltarea legislației naționale care cuprinde drepturile și libertățile democratice;

- interacțiunea dintre organele reprezentative ale statului cu ONG-urile. (lunar)

Director al Filialei din Chişinău a

IIMDD AIP CSI

                                                                                          3

     Eugeniu ȘTIRBU

Updated: 03.06.2018 — 20:08
Filiala din Chișinău a Institutului internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarizmului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor - membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI) © 2014