Planul de activitate a filialei din Chișinău a IIMDD AIP CSI pentru 2016

«Aprob»

Secretarul General – Șeful Secretariatului Consiliului AIP CSI

А. I. Sergheev

Planul de activitate a Filialei din Chișinău a IIMDD AIP CSI pentru anul 2016

1. Organizarea activității grupurilor de observatori internaționali

1.1 Organizarea și desfășurarea monitorizării alegerilor anticipate în Parlamentul Republicii Kazahstan (mart)

1.2. Organizarea și desfășurarea monitorizării alegerilor în Camera Reprezentanților ai Adunării Naționale a Republicii Belarus (septembrie)

1.3 Organizarea și desfășurarea monitorizării alegerilor în Duma de Stat din Federația Rusă (decembrie)

2. Organizarea conferințelor științifice, seminarelor și meselor rotunde

2.1. Organizarea și pregătirea clubului de discuții “Formarea poziției civice a tinerilor alegători” cu participarea studenților din Universitatea de Stat din Bălți (trimestru 1)

2.2. Organizarea și pregătirea mesei rotunde “Referendum ca formă supremă a democrației directe” (trimestru 2)

2.3. Organizarea și pregătirea concursului Republican pentru liceiști din Republica Moldova “Rolul parlamentarilor în consolidarea relațiilor culturale și economice în țările AIP CSI” (trimestru 3)

2.4. Organizarea și pregătirea mesei rotunde la baza cercetării științifice și elaborării cărții “Forme și metode de ridicare a activității civice” (trimestru 4)

3. Activitate de cercetare științifică

3.1. Efectuarea cercetării științifice cu tema: “Formarea poziției civice la tinerii alegători” (trimestru 1)

3.2 Efectuarea cercetării științifice cu tema: “Referendum ca formă supremă a democrației directe” (trimestru 2)

3.3 Efectuarea cercetării științifice cu tema: “Forme și metode de ridicare a activității civice” (trimestru 3)

3.4 Efectuarea analizei de implementare în legislația Republicii Moldova legilor de model din domeniul dreptului electoral, adoptate de către AIP CSI (trimestru 1)

3.5 Efectuarea analizei modificărilor care au avut loc în 2015 în legislația electorală națională și în legislația, care reglementează activitatea partidelor politice și organizațiilor obștești (trimestru 2)

4. Participarea la grupurile de lucru pentru elaborare legilor din domeniul dezvoltării democrației și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor

4.1. Examinare proiectului de lege “Cu privire la modificare și completare legii №1381-Х111 din 21 noiembrie 1997. Codul Electoral” (trimestru 3-4)

5. Activitate de editare

5.1. Pregătirea, redactarea, traducerea în limba rusă și editarea broșurii : “Forme și metode de formarea poziției civice la tinerii alegători” (trimestru 1)

5.2. Pregătirea, redactarea, traducerea în limba rusă și editarea broșurii cu materialele mesei rotunde : “Referendum ca formă supremă a democrației directe” (trimestru 2)

5.3. Pregătirea, redactarea și editarea broșurii cu lucrările liceiștelor. 15 cele mai bune lucrări. (trimestru 3)

5.4. Pregătirea, redactarea, traducerea în limba rusă și editarea broșurii cu materialele cercetării științifice : “Forme și metode de ridicare a activității civice” (trimestru 4)

5.5. Pregătirea și redactarea raportului de activitate a filialei din Chișinău a IIMDD AIP CSI pentru anul 2016 (trimestru 4)

6. Activitatea informațional analitică

6.1. Abonament la reviste de specialitate, publicații tematice (lunar)

6.2. Analiza publicațiilor periodice, compilarea informațiilor primite, pregătire raportului (trimestrial)

6.3. Analiza și generalizarea experienței Republicii Moldova în următoarele domenii:

- dezvoltarea sistemului politic;

- dezvoltarea legislației naționale care cuprinde drepturile și libertățile democratice;

- interacțiunea dintre organele reprezentative ale statului cu ONG-urile. (lunar)

7. Activitate organizațional metodică

7.1. Soluționarea problemelor organizatorice a activității filialei din Chișinău al IIMDD AIP CSI (deplasare la Sanct-Petersburg) (conform planului de lucru al IIMDD AIP CSI)

7.2. Deplasare la filiala din Erevan al IIMDD AIP CSI cu scopul schimbului de experiență în organizarea activității filialelor IIMDD AIP CSI (trimestru 2)

Director al Filialei din Chişinău a

IIMDD AIP CSI

                                                                                          3

     Eugeniu ȘTIRBU

Updated: 21.02.2017 — 16:59
Filiala din Chișinău a Institutului internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarizmului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor - membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI) © 2014