Despre noi

 12 

COMUNICAT DE PRESĂ

 Informaţii succinte despre Filiala din Chișinău a IIMDD AIP CSI şi despre Institutul internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor – membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI)

Filiala din Chişinău şi–a început activitatea în data de 2 decembrie 2012, fiind creată în baza Acordului încheiat între Parlamentul Republicii Moldova şi Adunarea Interparlamentară a statelor–membre ale CSI „Cu privire la crearea filiala din Chișinău a Institutul internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor – membre ale Adunării Interparlamentare CSI”, semnat la data de 16 mai 2011. Acest Acord a fost încheiat cu scopul de a îmbunătăţi procesul schimbului de informaţii, şi de a identifica cele mai bune practici în domeniul dezvoltării democraţiei, parlamentarismului şi respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor. Pentru atingerea scopurilor menţionate mai sus, Institutul desfăşoară activităţi analitice, metodice şi educaţional– consultative, participă la monitorizarea alegerilor pe teritoriul Republicii Moldova şi pe teritoriul statelor- membre ale AIP CSI.

IIMDD AIP CSI este un organ consultativ–auxiliar al Adunării Interparlamentare a Comunităţii Statelor Independente. El a fost infiinţat la data de 10 februarie 2006 în conformitate cu decizia Consiliului AIP CSI.

Obiectivile Institutului sunt: monitorizarea alegerilor în statele–membre ale CSI şi în alte state, analiza legislaţiei electorale şi elaborarea recomandărilor în baza alegerilor monitorizate și instruirea observatorilor internaţionali.

În activitatea sa, Institutul se ghidează de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internaţional cu privire la drepturi civile şi politice, Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, Convenţia cu privire la standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele–membre ale CSI, Statutul Comunităţii Statelor Independente, Convenţia Comunităţii Statelor Independente cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Acordul privind Adunarea Interparlamentară a CSI, precum şi de alte acte normative, care reglementează activitatea AIP CSI, hotărârile AIP CSI şi Consiliul AIP CSI.

Filiale a IIMDD AIP CSI de asemenea sunt prezente în Baku, Bişkek, Erevan şi Kiev. Începând cu anul 1994 şi până în prezent AIP CSI a organizat peste 90 de deplasări pentru observatorii internaţionali, a desfăţurat 9 conferinţe. Astăzi IIMDD AIP CSI este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale, care monitorizează procesele electorale pe teritoriului CSI.

Tel / Fax /+ 373 22/ 44 63 78 mun. Chișinău, str. Zimbrului, nr. 10, et.4, of.12 Pagina web: www.IIMDD.md E-mail: office@iimdd.md

Filiala din Chișinău a Institutului internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarizmului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor - membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI) © 2014